ΧΑΛΙΚΩΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

Ειδικό χαλικόφιλτρο θα τοποθετηθεί στο διάκενο χώρο μεταξύ των τοιχωμάτων της στήλης διάτρησης και του εξωτερικού τοιχώματος του θαλάμου αντλίας (μόνιμης σωλήνωσης). Αποτελείται από χαλίκια, ποτάμιας προέλευσης, λεία, αποστρογγυλευμένα, κοκκομετρημένα, πλυμένα, απαλλαγμένα από άμμο και αργίλους. Κυριαρχεί η πυριτική σύσταση και δεν περιέχουν σπαστά χαλίκια λατομείων.

Η τοποθέτηση του χαλικόφιλτρου, θα γίνει με ταυτόχρονη κυκλοφορία του αραιωμένου πολτού (λάσπη) εξωτερικά των σωλήνων. Θα γίνει χρήση packer για το καλύτερο αποτέλεσμα. Στην αρχή η κυκλοφορία γίνεται με μεγάλη παροχή και πριν την έναρξη της ρίψης του χαλικόφιλτρου μειώνεται η παροχή και γίνεται η ρίξη με αργό ρυθμό. Η παροχή θα είναι τέτοια ώστε η ταχύτητα ανόδου του ρευστού (πολτός, λάσπη) να είναι λίγο μικρότερη της “τερματικής ταχύτητας καταβύθισης” των χαλίκων του χαλικόφιλτρου εντός του πολτού. Με αυτό τον τρόπο θα επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή χαλίκωση.