Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

image

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Η φιλοσοφία της εταιρίας μας είναι ότι η κατασκευή της γεώτρησης πρέπει να γίνεται πάντα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής, με τον οικονομικότερο δυνατό τρόπο.

Οι γεωτρήσεις στην Ελλάδα είναι ένα παρεξηγημένο αντικείμενο. Τα έργα πολλές φορές κατασκευάζονται από ανθρώπους χωρίς επιστημονική γνώση και εργοταξιακή εμπειρία, με αποτέλεσμα να μην έχουμε το καλύτερο επιθυμητό αποτέλεσμα. Η κατασκευή των γεωτρήσεων αποτελεί έναν εξειδικευμένο κλάδο της γεωμηχανικής, που διδάσκεται σε ανώτατες σχολές (πανεπιστήμια) και έχει τεράστια επιστημονική βιβλιογραφία. Η ανάπτυξη του αντικειμένου κυρίως προήλθε από την πολυετή εμπειρία των γεωτρήσεων πετρελαίου μεγάλου βάθους.

Σύμφωνα με την μεγάλη γνώση και εμπειρία μας έχουμε διαπιστώσει ότι ένα έργο γεώτρησης εάν δεν σχεδιαστεί σωστά και δεν κατασκευαστεί με τεχνική αρτιότητα και σύμφωνα με επιστημονικές παραμέτρους, έχει μεγάλο κίνδυνο να αποτύχει.

Αναλυτικότερα αν δεν χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος εξοπλισμός, η ενδεδειγμένη τεχνική, η σωστή διαδικασία και δεν υπάρχει επιστημονική γνώση και εργοταξιακή εμπειρία, η γεώτρηση μπορεί να μην έχει την απαιτούμενη βέλτιστη απόδοση.

Συγκεκριμένα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να δώσει μικρότερη έως ανύπαρκτη ποσότητα νερού, κακή ποιότητα (ακάθαρτο νερό, υφάλμυρο, κ.α…) με μικρή διάρκεια ζωής.

Οι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν το αποτέλεσμα είναι πολλοί. Μερικοί από αυτούς περιγράφονται πιο αναλυτικά στη Τεχνική Περιγραφή Γεωτρήσεων οι οποίοι εν συντομία είναι:

  • Η τεχνική διάτρησης (αέρας ή λάσπη)
  • Το βάθος της γεώτρησης
  • Η διάμετρος της γεώτρησης
  • Η ποιότητα των σωλήνων
  • Το βάθος τοποθέτησης των φίλτρων
  • Η ανάπτυξη και καθαρισμός του υδροφόρου
  • Η δοκιμαστική άντληση
  • Η διατρητική στήλη
  • Ο χρησιμοποιούμενος πολτός διάτρησης, κλπ…